งานลงยา หรือ การทำสีสันต่างๆ ลงบนผิวทองคำ

เป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีมาช้านาน โดยบรรพบุรุษช่างฝีมือของไทยเรา

เดิมทีนิยมลงแม่สี คือสี แดง น้ำเงิน เขียว 

แต่ปัจจุบัน ช่างทองยุคใหม่ได้พัฒนาต่อยอด ทำลงยาได้หลากหลายสีมากขึ้น ตามที่ต้องการ