สร้อยข้อมือทอง

Gold Bracelet

Thai intricated gold pendant with african ruby

จี้อุบะทอง 96.5% หนักประมาณ2 บาท(27.6 กรัม)

Rate this product *

RELATED CREATIONS / Recently viewed

เพิ่มกล่อง cms สำหรับรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

Customer Reviews