ดอกบัว

แหวนทองดอกบัว 
Intricated Lotus  Ring
 
  - 23k Gold (96.5%)
  - Weight average 13 grams (2สลึงกว่า )
  - Size 47-60
  - Handmade by Thai Antique goldsmiths 
 
  - Price 2x,xxx    THB                                                Check  Update Price
 
  - Measure your ring size
 

 

Rate this product *

RELATED CREATIONS / Recently viewed

Customer Reviews